Folkeaksjonen

- flere ut av rus

 

 

Medlemsorganisasjon for tiltak

innen rusomsorg.

Vårt formål er å påvirke det politiske miljø

og styrke hjelpetiltak innenfor rusfeltet.

   

Bli medlem

 • FOLKEAKSJONEN – FLERE UT AV RUS er en folkelig bevegelse med målsetting å hjelpe mange flere ut av rus.

 • FOLKEAKSJONEN – FLERE UT AV RUS arbeider og motiverer for rusfri behandling og videreføring / ettervern.
 • FOLKEAKSJONEN – FLERE UT AV RUS skal tilrettelegge for samarbeide mellom de mange forskjellige aktører og instanser i rusfeltet – offentlige, ideelle, kirker og private.
 • FOLKEAKSJONEN – FLERE UT AV RUS støtte opp om tiltak som omsorgssentre, forebyggende og oppsøkende virksomhet, ettervernstiltak med bolig, utdannelse, arbeid og fellesskap.
 • FOLKEAKSJONEN – FLERE UT AV RUS støtter ideelle rustiltak med faglig utvikling, forsvarlighet i tjenestene og bedre rammevilkår.
 • FOLKEAKSJONEN – FLERE UT AV RUS har et kristent verdigrunnlag

  

Medlemsorganisasjoner

  Fjordheim Gjestegård

  Fjordheim Gjestegård Tafjord er et lavterskel tilbud til rus avhengige. Vi er bygget på en grunnidé om at hjelpen skal være lett tilgjengelig i det øyeblikket en rusmisbruker ønsker hjelp, derfor har vi fortløpende inntak uten lang ventetid.

  Oppstandelseskirken

  Oppstandelseskirken er en evangelisk menighet og ønsker alle velkommen! Vi har et hjerte for dem som sliter med rus. Vi vil gi menighets- fellesskap for dem som har vært på rehabilitering og deres nærmeste og vil være et redskap ut i rusmiljøet. Vi vil være til hjelp og praktisk støtte. 

  Kafe Lasarus

  Kafé Lazarus er en organisasjon som består av frivillige arbeidere fra ulike kristne menigheter i Bergensområdet.
  Gjennom kafédrift og oppsøkende virksomhet, skal Kafé Lazarus motivere og oppmuntre til å til behandling og et rusfritt liv.

  Vi tror på rusfri behandling

  I dag er er det vanskelig for den rusavhengige å få rusfri behandling og oppfølging. Sprøyterom, herionbasert prøveprosjekt og LAR dominerer.

  Vi tror at alle kan bli rusfri dersom de blir tilrettelagt for det. Vi krever at myndighetene satser på flere rusfrie tilbud i årene framover.

  Dreamcenter Bergen

  Dreamcenter Bergen driver hjelpearbeid blant rusavhengige. Arbeidet har foregått siden 1986 og mange har fått hjelp ut av alkoholens og narkotikaens grep. Det er vårt mål at alle som kommer til oss skal bli fri og kunne fungere i arbeid eller få utdannelse.