Dette bidrar du til som støttemedlem

Din medlemskontingent går til arbeidet for at rusavhengige skal få hjelp til å bli helt rusfri, inkludert fri fra LAR. Folkebevegelsen Flere ut av Rus arbeider aktivt for å støtte våre medlemsorganisasjoner så de kan utføre sin oppgave uten at hvert enkelt senter arbeider alene. Sammen står vi sterkere. 

 

Her er noen av prosjektene du støtter:

  • Styrke det oppsøkende og forebyggende arbeidet blant rusavhengige.
  • Påvirke rusavhengige til å legge seg inn til rusfri behandling.
  • Jo flere medlemmer vi blir, jo mer vil vi ha påvirkning overfor myndighetene.
  • Redde rusavhengige fra et liv i fornedrelse og død, til håp om et godt liv.

  • Medlemskap kr 200.- pr år for enkeltpersoner. Kr 2.000.- for bedrifter, kirker og organisasjoner.
  • Nyhetsoppdateringer på epost

 

Personer: kr. 200.- pr .år.

Organisasjoner: kr.  2000.- pr år. 

Du kan bruke Vipps eller vanlig kontonummer, eller vi sender faktura på epost.

Merk med Støttemedlem.

VIPPS nr: 729922

Konto: 3626.31.59815