Om folkeaksjonen – flere ut av rus

 

Folkeaksjonen – flere ut av rus ble registrert i Brønnøysundregistrene i januar 2022.

Da hadde arbeidet allerede vart i flere år gjennom facebook gruppen Bergensaksjonen – flere ut av rus. Det har i denne perioden vært flere møter med politikere i Bergen, og arbeid på gatenivå og behandling. Arbeidet vokste og flere organisasjoner ble involvert. Folkeaksjonen – flere ut av rus ble startet.

Kafe Lasarus

Deamcenter Bergen

Fjordheim Gjestegård

Oppstandelskirken

Audun Hellemann

Styreleder

Pastor i Oppstandelskirken,Teolog. Arbeidet mange år i Rusomsorg Vest. 

Kjell Inge Sande

Daglig leder

Tidligere leder for Kafe Lasarus gjennom mange år. Ansvar for rusrelatert arbeid i Credokirken.

Styret består av:

  • Audun Hellemann, styreleder
  • Kjell Inge Sande, daglig leder
  • Steinar Valdersnes
  • Jan Harsem
  • Patrick Winberg
  • Olianne Holme,
  • Gunvild Birkeland
  • Trond Taule

Hva Vi Har Oppnådd

Gjennom våre medlemsorganisasjoner har flere blitt hjulpet vekk fra et liv på gaten. Flere har fått et helt nytt liv og fungerer i dag i samfunnet på en produktiv og god måte.

Ingen tvil om at det går an å få hjelp til å bli helt rusfri dersom det blir lagt til rette for det.

Vi arbeider kontinuerlig for rusfrie tilbud til rusavhengige skal være på agendaen

“Vi rekker ut en hånd til verdifulle mennesker for at de skal gjenoppdage sin verdi.”