Del gjerne med andre!
Vi snakker om medvandring. For å utdype hva vi mener, vil vi legge ut en serie om dette. Idag starter vi:
  
1. Hva er medvandring?
Hva tenker vi på når vi hører ordet medvandrer? Noen tenker på en som støtter fra avstand. En som ber og gir av sine penger. Kanskje en supporter som er del av en heiagjeng?
Kanskje tenker du på en gruppe mennesker som går på tur eller gjør noe annet sammen? Slike grupper fins det mange av.
Hva med en støttekontakt? Absolutt. Det vi tenker på er en mentor som kommer inn og støtter en person i en vanskelig periode. Hvordan vil vi forklare i innleggene som følger.
Vi henvender oss særlig til kristne menigheter for å rekruttere medvandrere. Det handler om å forlate de nittini og gå etter den ene. En medvandrer vil da være hyrde for den ene.
 
2. Hvordan kan en forberede seg til å bli en medvandrer?
En medvandrer er et medmenneske, ikke en ekspert på området rusmedisin og psykiatrisk behandling. Viktige verdier er:
Nestekjærlighet
Anerkjennelse
Oppmuntring
Vi anbefaler alle som ønsker å bli en medvandrer til å skaffe seg erfaring gjennom å jobbe i en kontaktkafe der en møter folk fra ulike rusmiljø. Det er også bra å delta i arbeide på gata der en treffer folk. Vi trenger å lære tålmodighet og evne til å lytte.
Vi lærer av hverandres erfaringer. Hvordan sette grenser og hvordan jobbe sammen i team.
Hvordan bygger vi trygge relasjoner? Tillit er noe vi må fortjene.
Hvordan lære å ha samtaler om livet?
Hvordan bli en hverdagshjelper?
Mange mennesker lever i en form for utenforskap. Vi ønsker at alle skal bli sett, møtt og respektert som verdifulle mennesker.

Kjell Sande

0 kommentarer