Del gjerne med andre!

Dette er tema i del fem i vår serie om medvandring.

5. Rehabilitering.
For de fleste vil det være viktig å ha en lengre periode med trening på livsmestring. Målet er å bli utrustet for å komme tilbake til samfunnet med jobb og egen bolig. Det er viktig at alle får lov til å velge sin egen vei.
Det vil være mange alternative former for rehabilitering. Det fins eksempler på folk som blir løst fra rus idet man opplever en kristen omvendelse i menighetssammenheng. I noen tilfeller kan en finne seg så godt til rette i det lokale fellesskapet at dette fungerer som rehabilitering.
Det er også mulig å kombinere ulike rehabiliteringstilbud. Om noen tar imot tilbud om tre måneders rehabilitering på institusjon i regi av Spesialisthelsetjenesten, kan det være bra å komme til et omsorgssenter etterpå og være der en tid som forberedelse før en flytter inn i egen bolig.
Et omsorgssenter fungerer som en familie med fellesskap, gode relasjoner og gjensidig respekt og ansvar for hverandre. Det kan være en gård med dyr. Det kan være et sted der man driver ulike former for håndverk, samtidig som man bor i naturskjønne omgivelser med lett tilgang til rekreasjon. Eller større senter der en kan kombinere rehabilitering med bibelskole eller videregående skole.
Det er viktig å understreke at det ikke fins en lettvint vei. Problemer vil dukke opp underveis. Da er det viktig å ha de rette løsningene klar. Et tilbakefall trenger ikke å være et nederlag. Har man havnet i dødsskyggens dal, kan det være bra å få komme til hvilens vann noen uker. Om vi skal bruke et bilde fra Bibelen.
Det er viktig å bevare vennskap gjennom rehabiliteringsperioden. Medvandrer holder god kontakt og bidrar til at ferier og permisjoner blir gode opplevelser for våre venner. Og er med på å forberede tiden etter rehabilitering. Slik at alle opplever at overgangene blir så gode som mulig. Dette vil vi komme tilbake til i neste innlegg som handler om Sosial trening.

 

Trond Taule

Kjell Sande