Del gjerne med andre!
3. Kontrakt.
Basert på vår kontakt med og den tillit vi har fått hos mennesker i ulike rusmiljø, bygger vi ekte vennskap og presenterer håpet om en ny framtid. Vi legger ikke skjul på at vi baserer vårt håp på evangeliet om Jesus. Han som er vår beste venn og tidenes beste medvandrer.
En kontrakt vil være å avtale hva medvandringen skal inneholde, og hvilke mål en skal sette. Den som trenger å komme ut av rus, vil være sjefen. Medvandreren støtter opp, og deltar sammen med brukeren i ulike møter med fagmiljøene for å sikre at han eller henne blir sett og hørt.
Ofte vil det være behov for flere støttespillere i en tidlig fase. Vi jobber inn mot noen miljø som kan være farlige, der man aldri beveger seg alene. Mye av kontakten vil forgå på kontaktkafeer, eller ute. Etter hvert vil vi besøke våre venner hjemme. Noen har ikke fast bolig, og vil ha behov for å komme inn på et rehabiliterings-opphold så fort som mulig.
Den indre motivasjonen er en nøkkel.
 
4. Motivasjon
Det er viktig å vekke til live og styrke den indre motivasjonen hos våre venner som vi skal vandre veien sammen med. Alle historiene vi forteller er med på å tenne lys og gi håp inn i vanskelige livssituasjoner. Gjennom åpne spørsmål får vi våre venner til å tenke hvordan deres vei ut av rus kan se ut. Vår rolle er å gi reflekterte tilbakemeldinger på de mål våre venner setter seg. Basert på samtalene vil vi hjelpe til at alle får oppsummert sine egne tanker omkring sin egen vei ut av rus.
Motivasjon er ferskvare. Derfor må vi i denne fasen være tett på. I møter med fastlege, NAV, LAR, rehabiliteringsplass osv. må vi stille opp i den grad våre venner ønsker det. Vi må hjelpe til med, eller formidle kontakt med andre som kan, skrive nødvendige søknader.
Å kunne bo på et motivasjonssenter i denne perioden vil være en stor hjelp for alle de som ikke har trygge hjem. Mange trenger å bli skjermet slik at ikke dårlige venner og feil naboer kommer inn og ødelegger motivasjonen.
Medvandreren vil gjennom bønn og ved å engasjere andre bønnepartnere, bidra til at våre venner kommer trygt gjennom denne fasen og inn i en form for rehabilitering. Neste skritt på det de selv har bestemt seg for – veien ut av rus.

Kjell Sande

0 kommentarer