Derfor tror vi på rusfrihet

Derfor tror vi på rusfrihet

Det er mange som har en fortid som rusavhengig.  Alvorlig avhengig av sterke narkotiske stoffer som amfetamin og heroin, men som er blitt helt fri. Dessverre velger myndighetene og flere fagmiljøer å fokusere på at det ikke hjelper. De fleste må regne med at de ikke klarer å bli helt rusfri er mentaliteten som råder.

I mange år nå, har det vært satset på LAR (legemiddel assistert behandling og rehabilitering), så sprøyterom og nå oppstart av heroinbasert «behandling».

Vi i folkebevegelsen – flere ut av rus mener at dersom vi satser like mye penger på å få folk rusfri, både fra stoff og LAR, ville mange bli hjulpet. Det finnes flere ideelle organisasjoner som har gode resultater. Det er mange harde rusavhengige som er blitt helt rusfri.

Det er en tragedie at fagmiljøer og politikere ikke prioriterer mer å få rusavhengige rusfri. Jeg våger den påstand at langt de fleste som har fått hjelp og fungerer bra, ikke er folk som går på myndighetenes forskjellige tiltak som LAR, sprøyterom og heroinassistert behandling, men folk som har vært på ideelle omsorgssentre  forskjellige steder i landet vårt. Dette på tross av at disse sentrene har fått minimalt med økonomisk støtte fra myndighetene.

Det er på tide at myndighetene tar dette på alvor. Det første som burde prøves var å hjelpe de som vil ha hjelp til å bli rusfri. Vi har mange eksempler på at rusavhengige har blitt nektet hjelp for å bli rusfri. det er flere eksempler på at rusavhengige har fått nei til behandling på et omsorgssenter, men ja til å bo på et hospits hvor narkotika florerer.

Hadde myndighetene brukt like mye penger på rusfri behandling som de bruker på metadon, subutex, heroiebehandling, hospits o.l, kunne mange flere blitt rusfri.

Vi i Folkeaksjonen flere ut av rus,  arbeider for en mer rettferdig ruspolitikk og vi forventer at det kommer et skifte og at alle som ønsker seg inn på rusfri behandling blir hørt.

 

Trond Taule

Trond Taule